Tag: ป้ายกระดาษ

CMYK

CMYK พัฒนาการของการพิมพ์ก้าวหน้าไปไกลมากในปัจจุบัน เริ่มจากคัดลอกตำราและรูปโดยแกะสลักตัวอักษรและรูปบนแผ่นหินให้ส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือลายเส้นนูนขึ้น หลังจากนั้นนำเอากระดาษมาทาบแล้วใช้ถ่านมาถูจนเกิดภาพตัวอักษรบนกระดาษในสมัยโบราณจนถึงการพิมพ์แบบดิจิตอลโดยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปริ้นเตอร์โดยใช้หลักการพิมพ์แบบต่างๆรวมไว้ในเครื่องเดียวในปัจจุบัน รวมเวลาของพัฒนาการนี้เริ่มมาจากช่วงยุคต้นคริสต์ศักราชต้นๆ ทั้งในแถบเอเชียตัวออกและยุโรปจนกลายมาเป็นการพิมพ์และโรงพิมพ์ในปัจจุบัน ซึ่งการพิมพ์ที่มีการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากและมีความสะดวกสบายก็คือการใช้เครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องปริ้นเตอร์มีทั้งขนาดใช้ในสำนักงานและใช้ในโรงพิมพ์ และแบ่งชนิดตามการพิมพ์สีได้เป็น การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน ซึ่งใช้ความร้อนทำให้หมึกพิมพ์หลุดไปเกาะติดกับวัสดุใช้พิมพ์จนเกิดเป็นภาพ การพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ อิ้งค์เจ็ท ซึ่งใช้หลักการพ่นหยดหมึกเล็กๆสร้างเป็นภาพบนวัสดุ การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งเป็นการสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า เรียกอีกอย่างว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพัฒนาในด้านการพิมพ์ไม่ได้พัฒนาไปแค่ความรวดเร็วและความคมชัดของสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ยังคงพัฒนาไปในเรื่องของสีสิ่งพิมพ์ด้วย โดยระบบการพิมพ์แบบ 4 สี หรือระบบ CMYK เป็นระบบการพิมพ์สีล่าสุดที่มีการพัฒนาออกมา ระบบการพิมพ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สีมีความสดและชัดแจนมากขึ้นด้วยการนำแม่สี 4 สีตามหลักดิจิตอลมาใช้ ได้แก่ Cyan หรือสีฟ้า , Magenta หรือสีบานเย็น , Yellow หรือสีเหลือง และ Black หรือสีดำ โดยใช้ระบบสีนี้ทั้งในการอ่านค่าหรือกระบวการแยกสีจากสีจริงของภาพใดๆที่จะพิมพ์มาผสมกันเพื่อที่จะทำให้เกิดภาพที่มีสีสันต่างๆมากขึ้น และพิมพ์ออกในระบบสีเดียวกันนั่นเอง ในทางการพิมพ์ ภาพแต่ละภาพที่เราเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างก็จะใช้การพิมพ์แบบ 4 สี หรือระบบ CMYK มาใช้ในงานพิมพ์ทั้งสิ้น ซึ่งจะสร้างสีในเฉดต่างๆขึ้นมาจากแม่สีหลักๆ เพียง 4 […]

ประเภทของงานพิมพ์

โรงพิมพ์ โดยทั่วไปของโรงพิมพ์มักจะมีการแบ่งประเภทของงานพิมพ์ในแต่ละรูปแบบออกเป็นสัดส่วน ซึ่งในวันนี้เราจะขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจโรงพิมพ์มาให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกัน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ประเภทของการพิมพ์ที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์นิยมทำกันในปัจจุบันมีดังนี้ ลักษณะการพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) โรงพิมพ์ เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก โรงพิมพ์ เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ลักษณะการพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ แต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ แม้คุณภาพงานพิมพ์จะยังเทียบเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ทไม่ได้ แต่ก็มีใช้ในสิ่งพิมพ์หลาย ๆ ประเภท งานพิมพ์ประเภทนี้คือ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ป้าย กล่องกระดาษ กระดาษชำระ ถุงและซองพลาสติก และงานพิมพ์สอดสี […]