No image available

หลักการเลือกทำเลที่ตั้ง

ก่อนที่ท่านจะใช้หลักการเลือกทำเลที่ตั้ง อยากให้ท่านลองให้หลักการทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณหายอดขายที่ประมาณการว่าจะเกิดขึ้นของทำเลที่มีแนวโน้มเป็นไปได้เอามาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง ซึ่งถ้ามีหลักการที่ชัดเจนแล้ว จะทำให้มั่นใจในการตัดสินใจ ไม่ใช่คิดเพียงชอบเท่านั้นแล้วตัดสินใจ การเลือกทำเลที่ตั้งนั้นมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวได้ และมีผลกระทบต่อการเข้าถึงของลูกค้า และต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทที่เป็นการค้าปลีก โรงพิมพ์ การค้าส่ง การผลิต และการบริการ ต่างก็มีการเลือกแหล่งที่ตั้งธุรกิจ แตกต่างกันออกไปดังจะกล่าวต่อไปนี้

No image available

ร้านค้าปลีกที่ใช้ให้บริการเต็มที่

เป็นร้านค้าปลีกที่มีคนคอยให้บริการ ปัจจุบันค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นจะได้มีกำไรมากขึ้น เพื่อชดเชยกับรายจ่ายที่เพิ่ม ราคาสินค้าสูงขึ้นยอดขายก็ลดลง   จึงได้มีการพยายามที่จะลดบริการลงเท่าที่จะทำได้ โดยให้ผู้ซื้อช่วยตัวเองมากขึ้นผู้ซื้อไปเลือกสินค้าที่ต้องการเอง  แล้วจึงนำมาชำระเงินที่โต๊ะเก็บเงิน  หรือร้านอาหารก็ให้ผู้ซื้อเดินไปเลือกหอาหาร  แล้วนำไปจ่ายเงินที่เคาท์เตอร์  แล้วจึงนำไปรับประทานเอง  วิธีการอย่างนี้  นิยมทำกันในต่างประเทศ   แต่บ้านเราก็เริ่มมีกันแล้ว  เนื่องจากค่าแรงงานสูง  แต่ก็ยังมีผู้ซื้อชอบให้มีคนมาบริการเพราะสะดวกดี โรงพิมพ์

No image available

CMYK

CMYK พัฒนาการของการพิมพ์ก้าวหน้าไปไกลมากในปัจจุบัน เริ่มจากคัดลอกตำราและรูปโดยแกะสลักตัวอักษรและรูปบนแผ่นหินให้ส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือลายเส้นนูนขึ้น หลังจากนั้นนำเอากระดาษมาทาบแล้วใช้ถ่านมาถูจนเกิดภาพตัวอักษรบนกระดาษในสมัยโบราณจนถึงการพิมพ์แบบดิจิตอลโดยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปริ้นเตอร์โดยใช้หลักการพิมพ์แบบต่างๆรวมไว้ในเครื่องเดียวในปัจจุบัน รวมเวลาของพัฒนาการนี้เริ่มมาจากช่วงยุคต้นคริสต์ศักราชต้นๆ ทั้งในแถบเอเชียตัวออกและยุโรปจนกลายมาเป็นการพิมพ์และโรงพิมพ์ในปัจจุบัน ซึ่งการพิมพ์ที่มีการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากและมีความสะดวกสบายก็คือการใช้เครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องปริ้นเตอร์มีทั้งขนาดใช้ในสำนักงานและใช้ในโรงพิมพ์ และแบ่งชนิดตามการพิมพ์สีได้เป็น การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน ซึ่งใช้ความร้อนทำให้หมึกพิมพ์หลุดไปเกาะติดกับวัสดุใช้พิมพ์จนเกิดเป็นภาพ การพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ อิ้งค์เจ็ท ซึ่งใช้หลักการพ่นหยดหมึกเล็กๆสร้างเป็นภาพบนวัสดุ การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งเป็นการสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า เรียกอีกอย่างว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพัฒนาในด้านการพิมพ์ไม่ได้พัฒนาไปแค่ความรวดเร็วและความคมชัดของสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ยังคงพัฒนาไปในเรื่องของสีสิ่งพิมพ์ด้วย โดยระบบการพิมพ์แบบ 4 สี หรือระบบ CMYK เป็นระบบการพิมพ์สีล่าสุดที่มีการพัฒนาออกมา ระบบการพิมพ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สีมีความสดและชัดแจนมากขึ้นด้วยการนำแม่สี 4 สีตามหลักดิจิตอลมาใช้ ได้แก่ Cyan หรือสีฟ้า , Magenta หรือสีบานเย็น , Yellow หรือสีเหลือง และ Black หรือสีดำ โดยใช้ระบบสีนี้ทั้งในการอ่านค่าหรือกระบวการแยกสีจากสีจริงของภาพใดๆที่จะพิมพ์มาผสมกันเพื่อที่จะทำให้เกิดภาพที่มีสีสันต่างๆมากขึ้น และพิมพ์ออกในระบบสีเดียวกันนั่นเอง ในทางการพิมพ์ ภาพแต่ละภาพที่เราเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างก็จะใช้การพิมพ์แบบ 4 สี หรือระบบ CMYK มาใช้ในงานพิมพ์ทั้งสิ้น ซึ่งจะสร้างสีในเฉดต่างๆขึ้นมาจากแม่สีหลักๆ เพียง 4 […]

No image available

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสารชนิดหนึ่งที่มาในรูปของข้อความและภาพที่ใช้ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ หรือ แบบพิมพ์ ซึ่งถูกทาหรือฉาบด้วยหมึกแล้วกดทับลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เช่นกระดาษ ผ้า ทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ได้รับสื่อได้รับสารที่ผ็ส่งต้องการให้รับรู้ โดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราสัมผัสอยู่แทบทุกวันได้บ่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท หนังสือพิมพ์เป็นต้น ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้มักจะต้องใช้ในจำนวนมากๆ ซึ่งทำให้งานนี้ตกไปอยู่ในมือของโรงพิมพ์ ซึ่งบางครั้งโรงพิมพ์อาจระบหน้าที่ทั้งการจัดพิมพ์และการแจกจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ไปด้วยกัน ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืองานบริการประเภทใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องการการประชาสัมพันธ์กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งการประชาสัมพันธ์นั้นอาจจะมาในรูปของโฆษณาหรือสื่อสิ่งพิมพ์แทบทั้งสิ้น ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างเช่น แบบฟอร์มของบริษัท นามบัตร ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัท ซึ่งแสดงออกถึงสินค้าหรือบริการของจนในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้การพิมพ์จากโรงพิมพ์หรือโรงงานเท่านั้น ในการพิมพ์เพื่อการโฆษณาหรือการสื่อสารข้อความนั้นต้องการความละเอียดและพิถีพิถันเป็นอย่างมากเพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง  โดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยตรง การสร้างงานพิมพ์ต้องใช้หลายๆองค์ประกอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเลย์เอ้าท์ของงานหรือวิธีการจัดการรูปแบบงานซึ่งประกอบด้วยการจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์ ซึ่งการทำเลย์เอ้าท์เป็นแค่การวางรูปแบบของานเพื่อเป็นแนวในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ก่อนทำงานพิมพ์จริงๆ หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบของการออกแบบอื่นๆ เช่น เส้นและรูปทรงที่ถูกใช้ในการออกแบบเพื่อสร้างความสนใจต่อผู้อ่าน  หรือช่องไฟหรือพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างหรือโดยรอบตัวอักษร เพื่อให้เกิดการเน้นหรือเพื่อนำเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างชัดเจน และค่าความดำ สี ขนาดและรูปแบบตัวอักษร เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออารมณ์ของผู้อ่านมากที่สุดปัจจัยหนึ่งเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อเรื่องและเพื่อสะดวกสบายต่อการอ่านๆงานเขียนนั้น เป็นต้น จะเห็นได้งานพิมพ์นั้นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์คือความรู้และศิลปะ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะการทำงานประเภทนี้จะต้องมีการวางแผนในการดำเนินการพิมพ์งานชิ้นนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขั้นการส่งมอบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นกับลูกค้า จะเห็นว่าคุณภาพของงานในขั้นสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์เป็นหลัก หากโรงพิมพ์มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ดีพอ งานพิมพ์ที่ได้ก็จะมีความสวยงามและเป็นไปตามรูปแบบที่เราต้องการ ดังนั้นอย่าลืมโรงพิมพ์ให้ดีเพื่อไม่ให้แผนงานที่วางมาทั้งหมดล่มในตอนจบ  

No image available

ถุงกระดาษเคลือบเงาแบบมีลวดลาย

ถุงกระดาษ เราได้รู้จักถุงกระดาษในประเภทต่างๆกันไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ถุงกระดาษแบบมีหูสำหรับถือ, ถุงกระดาษแบบซิปล็อค, ถุงกระดาษคราฟท์รีไซเคิลสีน้ำตาลสำหรับบรรจุอาหาร, ถุงกระดาษคราฟท์รีไซเคิลสีขาวสำหรับบรรจุอาหาร, ถุงกระดาษถนอมอาหาร, ถุงกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมของแบรนด์ต่างๆ เป็นต้น ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของถุงกระดาษกันต่อค่ะ วันนี้เราขอเสนอถุงกระดาษเคลือบเงาแบบมีลวดลายซึ่งจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ        ถุงกระดาษเคลือบเงาแบบมีลวดลายต้องมีความแข็งแรง เพื่อรองรับน้ำหนักได้เหมาะกับสินค้า และสวยงาม        ถุงกระดาษเคลือบเงาแบบมีลวดลายต้องมีความสวยงาม เพื่อดึงดูดใจและจะทำให้ผู้ใช้นำถุงกลับมาใช้อีกหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะ ถุงกระดาษเคลือบเงาแบบมีลวดลายนิยมผลิตจากกระดาษ 2 ประเภท กล่าวคือ (3.1) ถุงกระดาษ ใช้กระดาษสีน้ำตาล หรือเรียกว่า กระดาษคราฟท์ อาจใช้มนกรณีที่ลูกค้ามีงบประมาณไม่มากหรือกระดาษอาจตรงคอนเซปต์ร้าน  จะเป็นกระดาษน้ำตาล พิมพ์รายละเอียดร้านข้างถุง (3.2) ถุงกระดาษ ใช้กระดาษสีขาว หรือกระดาษอาร์ต ซึ่งจะมีราคาสูงกว่ากระดาษคราฟท์ และให้ภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรในที่นี้ให้เคลือบ พีวีซี(PVC)ใส หรือพีวีซี(PVC)ด้าน เพื่อให้ความคงทนแก่ถุงกระดาษเทคนิคที่ใช้มีหลายแบบ ปั๊มยุบ ปั๊มนูน สปอตยูวี ปั๊มทอง ปั๊มเงิน ฯลฯ  ขึ้นอยู่กับลูกค้า (4.)        ถุงกระดาษเคลือบเงาแบบมีลวดลายมีหลากหลายขนาดให้เลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าท่านนั้นๆ (5.)       ถุงกระดาษเคลือบเงาแบบมีลวดลายนั้น โดยปกติทั่วไปจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยม พับแบนได้เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ เมื่อกางออกจะเห็นความหนาด้านข้างที่ก้นถุงและบริเวณปากถุงมีกระดาษแข็งหนุน เพื่อเสริมความแข็งแรง […]

No image available

ถุงกระดาษเก็บความเย็น

ถุงกระดาษ ถึงแม้ว่าเราคงได้รู้จักถุงกระดาษในรูปแบบต่างๆไปบ้างแล้ว และในวันนี้เรามีถุงกระดาษอีกประเภทหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการขายเครื่องดื่ม ซึ่งสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ก็คือ ถุงกระดาษความเย็นนั่นเองค่ะ ในวันนี้เราจะขอเกาะกระแสกาแฟถุงกระดาษที่ขึ้นชื่อในเรื่องการเก็บความเย็นของน้ำแข็งในถุงได้นานหลายชั่วโมง เกิดฮิตในหมู่ธุรกิจกาแฟโบราณ ส่งผลให้ผู้ผลิตถุงกระดาษสีน้ำตาลได้รับอานิสงส์ไปด้วย ซึ่งถุงกระดาษดังกล่าวจะช่วยเก็บความเย็นได้จริงหรือไม่ เราไปติดตามกันค่ะ สำหรับถุงกระดาษเก็บความเย็นนั้น คุณสมบัติประการสำคัญควรประกอบไปด้วย      กระดาษที่นำมาผลิตถุงกระดาษเก็บความเย็นนั้นจะต้องมีคุณสมบัติในการกักเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดี      ถุงกระดาษเก็บความเย็นต้องผ่านกระบวนการเคลือบเฉพาะเพื่อช่วยในการกักเก็บรักษาความเย็น      หาโรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐานในการจัดพิมพ์ถุงกระดาษเก็บความเย็น หรือ อาจจะลงทุนซื้อเครื่องจักรเองก็ได้ ออกแบบได้หลากหลาย ตามใจผู้สั่งผลิตสำหรับการออกแบบในแต่ละโรงพิมพ์จะมีทีมออกแบบโดยเฉพาะ เน้นตามความต้องการของลูกค้าในเรื่องรายละเอียดของถุงกระดาษ ส่วนเรื่องไอเดียออกแบบโลโก้ทางโรงพิมพ์แต่ละแห่งจะดูแลเป็นหลัก โดยนำความคิดของลูกค้ามาประกอบ และเมื่อขั้นตอนการออกแบบเสร็จสิ้น จะนำไปพิมพ์บนเครื่องพิมพ์คุณภาพ จากนั้นนำมาตัดตามแบบและส่งไปพับทีละใบ ซึ่งกระบวนการพับจะเกิดการสูญเสียมากที่สุด เช่น ถุงกระดาษเบี้ยว,ถุงกระดาษเอียง  ทำให้เมื่อนำไปใส่กับถุงกาแฟจะเกิดความไม่สมดุล เสี่ยงต่อการหกเลอะเทอะ  เป็นต้น สำหรับราคาโดยประมาณสำหรับการผลิตถุงกระดาษกักเก็บความเย็น จะแบ่งได้ดังต่อไปนี้ สำหรับถุงกระดาษสีน้ำตาลที่มีความหนา 125 แกรม โดยสามารถกักเก็บความเย็นได้ประมาณ 5 ชั่วโมง จำหน่ายในราคาส่ง ใบละ 1.80 บาท โดยมีปริมาณขั้นต่ำในการสั่งผลิตถุงกระดาษกักเก็บความเย็น คือ 100 ใบขึ้นไป และถุงกระดาษกักเก็บความเย็นนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก 1 ครั้ง […]

No image available

เทคนิคและเคล็ดลับ

เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับวัสดุพิมพ์ในการพิมพ์ โรงพิมพ์ ระบบดิจิตอล องค์ประกอบหลักของระบบการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตบนกระดาษ โรงพิมพ์ และวัสดุพิมพ์ คือ การใช้ความชื้นที่สูง ส่วนเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลคงเกี่ยวข้องกับการใช้ความร้อนนั้นเอง โดยระบบผงหมึกจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 140 หรืออาจจะมากกว่า 200 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการเลือกกระดาษที่ถูกต้องเหมาะสมกับความร้อนขนาดนี้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่องานพิมพ์ด้วย เช่น การจัดเก็บ ลักษณะของพื้นผิวหน้า และแนเกรนของกระดาษ สภาพภูมิอากาศที่ดี กระดาษจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอุณหภูมิห้อง ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบที่มีจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเกิดขอบหยัก ขอบแน่น หรือ double feed ซึ่งส่งผลทำให้กระดาษเกิดปฎิกิริยาตามไปด้วย กระดาษมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในห้อง  ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบที่มีจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเกิดเป็นลักษณะคลื่นหยัก ขอบกระดาษมีลักษณะอัดแน่น หรือปัญหาการป้อนกระดาษซ้อน อันเกิดจากกระดาษมีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตย์ ทั้งหมดนี้ โรงพิมพ์ สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเก็บรักษากระดาษอย่างถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น ตลอดทั้งปีความชื้นสัมพัทธ์ของห้องจัดเก็บกระดาษควรจะเป็น 50%+-5% และมีอุณหภูมิที่ระหว่าง 20 และ 22 องศาเซลเซียส ในที่ๆมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพียงเล็กน้อย แนะนำให้เก็บกระดาษในห่อบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ จนกระทั่งก่อนทีจะเรื่องทำการพิมพ์งาน และควรรีบเก็บกระดาษที่เหลือหรือยังไม่ได้ใช้ไว้ในห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน หากสถานที่ที่จัดเก็บและส่วนการพิมพ์มีสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมาก ควรเก็บกระดาษที่ใช้ไว้ในโรงพิมพ์

No image available

ประเภทของงานพิมพ์

โรงพิมพ์ โดยทั่วไปของโรงพิมพ์มักจะมีการแบ่งประเภทของงานพิมพ์ในแต่ละรูปแบบออกเป็นสัดส่วน ซึ่งในวันนี้เราจะขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจโรงพิมพ์มาให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกัน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ประเภทของการพิมพ์ที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์นิยมทำกันในปัจจุบันมีดังนี้ ลักษณะการพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) โรงพิมพ์ เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก โรงพิมพ์ เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ลักษณะการพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ แต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ แม้คุณภาพงานพิมพ์จะยังเทียบเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ทไม่ได้ แต่ก็มีใช้ในสิ่งพิมพ์หลาย ๆ ประเภท งานพิมพ์ประเภทนี้คือ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ป้าย กล่องกระดาษ กระดาษชำระ ถุงและซองพลาสติก และงานพิมพ์สอดสี […]