Category Archives: โรงพิมพ์

No image available

เทคนิคและเคล็ดลับ

เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับวัสดุพิมพ์ในการพิมพ์ โรงพิมพ์ ระบบดิจิตอล องค์ประกอบหลักของระบบการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตบนกระดาษ โรงพิมพ์ และวัสดุพิมพ์ คือ การใช้ความชื้นที่สูง ส่วนเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลคงเกี่ยวข้องกับการใช้ความร้อนนั้นเอง โดยระบบผงหมึกจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 140 หรืออาจจะมากกว่า 200 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการเลือกกระดาษที่ถูกต้องเหมาะสมกับความร้อนขนาดนี้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่องานพิมพ์ด้วย เช่น การจัดเก็บ ลักษณะของพื้นผิวหน้า และแนเกรนของกระดาษ สภาพภูมิอากาศที่ดี กระดาษจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอุณหภูมิห้อง ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบที่มีจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเกิดขอบหยัก ขอบแน่น หรือ double feed ซึ่งส่งผลทำให้กระดาษเกิดปฎิกิริยาตามไปด้วย กระดาษมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในห้อง  ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบที่มีจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเกิดเป็นลักษณะคลื่นหยัก ขอบกระดาษมีลักษณะอัดแน่น หรือปัญหาการป้อนกระดาษซ้อน อันเกิดจากกระดาษมีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตย์ ทั้งหมดนี้ โรงพิมพ์ สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเก็บรักษากระดาษอย่างถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น ตลอดทั้งปีความชื้นสัมพัทธ์ของห้องจัดเก็บกระดาษควรจะเป็น 50%+-5% และมีอุณหภูมิที่ระหว่าง 20 และ 22 องศาเซลเซียส ในที่ๆมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพียงเล็กน้อย แนะนำให้เก็บกระดาษในห่อบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ จนกระทั่งก่อนทีจะเรื่องทำการพิมพ์งาน และควรรีบเก็บกระดาษที่เหลือหรือยังไม่ได้ใช้ไว้ในห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน หากสถานที่ที่จัดเก็บและส่วนการพิมพ์มีสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมาก ควรเก็บกระดาษที่ใช้ไว้ในโรงพิมพ์

No image available

ประเภทของงานพิมพ์

โรงพิมพ์ โดยทั่วไปของโรงพิมพ์มักจะมีการแบ่งประเภทของงานพิมพ์ในแต่ละรูปแบบออกเป็นสัดส่วน ซึ่งในวันนี้เราจะขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจโรงพิมพ์มาให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกัน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ประเภทของการพิมพ์ที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์นิยมทำกันในปัจจุบันมีดังนี้ ลักษณะการพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) โรงพิมพ์ เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก โรงพิมพ์ เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ลักษณะการพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ แต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ แม้คุณภาพงานพิมพ์จะยังเทียบเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ทไม่ได้ แต่ก็มีใช้ในสิ่งพิมพ์หลาย ๆ ประเภท งานพิมพ์ประเภทนี้คือ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ป้าย กล่องกระดาษ กระดาษชำระ ถุงและซองพลาสติก และงานพิมพ์สอดสี […]