No image available

CMYK

CMYK

พัฒนาการของการพิมพ์ก้าวหน้าไปไกลมากในปัจจุบัน เริ่มจากคัดลอกตำราและรูปโดยแกะสลักตัวอักษรและรูปบนแผ่นหินให้ส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือลายเส้นนูนขึ้น หลังจากนั้นนำเอากระดาษมาทาบแล้วใช้ถ่านมาถูจนเกิดภาพตัวอักษรบนกระดาษในสมัยโบราณจนถึงการพิมพ์แบบดิจิตอลโดยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปริ้นเตอร์โดยใช้หลักการพิมพ์แบบต่างๆรวมไว้ในเครื่องเดียวในปัจจุบัน รวมเวลาของพัฒนาการนี้เริ่มมาจากช่วงยุคต้นคริสต์ศักราชต้นๆ ทั้งในแถบเอเชียตัวออกและยุโรปจนกลายมาเป็นการพิมพ์และโรงพิมพ์ในปัจจุบัน

ซึ่งการพิมพ์ที่มีการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากและมีความสะดวกสบายก็คือการใช้เครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องปริ้นเตอร์มีทั้งขนาดใช้ในสำนักงานและใช้ในโรงพิมพ์ และแบ่งชนิดตามการพิมพ์สีได้เป็น

  • การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน ซึ่งใช้ความร้อนทำให้หมึกพิมพ์หลุดไปเกาะติดกับวัสดุใช้พิมพ์จนเกิดเป็นภาพ
  • การพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ อิ้งค์เจ็ท ซึ่งใช้หลักการพ่นหยดหมึกเล็กๆสร้างเป็นภาพบนวัสดุ
  • การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งเป็นการสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า เรียกอีกอย่างว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์

การพัฒนาในด้านการพิมพ์ไม่ได้พัฒนาไปแค่ความรวดเร็วและความคมชัดของสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ยังคงพัฒนาไปในเรื่องของสีสิ่งพิมพ์ด้วย โดยระบบการพิมพ์แบบ 4 สี หรือระบบ CMYK เป็นระบบการพิมพ์สีล่าสุดที่มีการพัฒนาออกมา ระบบการพิมพ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สีมีความสดและชัดแจนมากขึ้นด้วยการนำแม่สี 4 สีตามหลักดิจิตอลมาใช้ ได้แก่ Cyan หรือสีฟ้า , Magenta หรือสีบานเย็น , Yellow หรือสีเหลือง และ Black หรือสีดำ โดยใช้ระบบสีนี้ทั้งในการอ่านค่าหรือกระบวการแยกสีจากสีจริงของภาพใดๆที่จะพิมพ์มาผสมกันเพื่อที่จะทำให้เกิดภาพที่มีสีสันต่างๆมากขึ้น และพิมพ์ออกในระบบสีเดียวกันนั่นเอง

ในทางการพิมพ์ ภาพแต่ละภาพที่เราเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างก็จะใช้การพิมพ์แบบ 4 สี หรือระบบ CMYK มาใช้ในงานพิมพ์ทั้งสิ้น ซึ่งจะสร้างสีในเฉดต่างๆขึ้นมาจากแม่สีหลักๆ เพียง 4 ที่ได้กล่าวมาเท่านั้นและไม่ใช่แม่สีที่ใช้ในทฤษฎีสีอย่างสีน้ำเงิน สีแดง สีเหลิองด้วย โดยแม่สีหลักทั้ง 4 สีนี้ เมื่อนำมาผสมกันก็จะสามารถทำให้เกิดสีสันต่างๆ  ซึ่งใช้เทคนืคการพิมพ์สีทับซ้อนกันลงไปในภาพเดียวกันโดยใช้อันตราส่วนของ Cyan หรือสีฟ้า , Magenta หรือสีบานเย็น , Yellow หรือสีเหลือง และ Black หรือสีดำ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สีที่ออกมามีเฉดสีที่แตกต่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *