Month: December 2016

ถุงกระดาษเก็บความเย็น

ถุงกระดาษ ถึงแม้ว่าเราคงได้รู้จักถุงกระดาษในรูปแบบต่างๆไปบ้างแล้ว และในวันนี้เรามีถุงกระดาษอีกประเภทหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการขายเครื่องดื่ม ซึ่งสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ก็คือ ถุงกระดาษความเย็นนั่นเองค่ะ ในวันนี้เราจะขอเกาะกระแสกาแฟถุงกระดาษที่ขึ้นชื่อในเรื่องการเก็บความเย็นของน้ำแข็งในถุงได้นานหลายชั่วโมง เกิดฮิตในหมู่ธุรกิจกาแฟโบราณ ส่งผลให้ผู้ผลิตถุงกระดาษสีน้ำตาลได้รับอานิสงส์ไปด้วย ซึ่งถุงกระดาษดังกล่าวจะช่วยเก็บความเย็นได้จริงหรือไม่ เราไปติดตามกันค่ะ สำหรับถุงกระดาษเก็บความเย็นนั้น คุณสมบัติประการสำคัญควรประกอบไปด้วย      กระดาษที่นำมาผลิตถุงกระดาษเก็บความเย็นนั้นจะต้องมีคุณสมบัติในการกักเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดี      ถุงกระดาษเก็บความเย็นต้องผ่านกระบวนการเคลือบเฉพาะเพื่อช่วยในการกักเก็บรักษาความเย็น      หาโรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐานในการจัดพิมพ์ถุงกระดาษเก็บความเย็น หรือ อาจจะลงทุนซื้อเครื่องจักรเองก็ได้ ออกแบบได้หลากหลาย ตามใจผู้สั่งผลิตสำหรับการออกแบบในแต่ละโรงพิมพ์จะมีทีมออกแบบโดยเฉพาะ เน้นตามความต้องการของลูกค้าในเรื่องรายละเอียดของถุงกระดาษ ส่วนเรื่องไอเดียออกแบบโลโก้ทางโรงพิมพ์แต่ละแห่งจะดูแลเป็นหลัก โดยนำความคิดของลูกค้ามาประกอบ และเมื่อขั้นตอนการออกแบบเสร็จสิ้น จะนำไปพิมพ์บนเครื่องพิมพ์คุณภาพ จากนั้นนำมาตัดตามแบบและส่งไปพับทีละใบ ซึ่งกระบวนการพับจะเกิดการสูญเสียมากที่สุด เช่น ถุงกระดาษเบี้ยว,ถุงกระดาษเอียง  ทำให้เมื่อนำไปใส่กับถุงกาแฟจะเกิดความไม่สมดุล เสี่ยงต่อการหกเลอะเทอะ  เป็นต้น สำหรับราคาโดยประมาณสำหรับการผลิตถุงกระดาษกักเก็บความเย็น จะแบ่งได้ดังต่อไปนี้ สำหรับถุงกระดาษสีน้ำตาลที่มีความหนา 125 แกรม โดยสามารถกักเก็บความเย็นได้ประมาณ 5 ชั่วโมง จำหน่ายในราคาส่ง ใบละ 1.80 บาท โดยมีปริมาณขั้นต่ำในการสั่งผลิตถุงกระดาษกักเก็บความเย็น คือ 100 ใบขึ้นไป และถุงกระดาษกักเก็บความเย็นนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก 1 ครั้ง […]

เทคนิคและเคล็ดลับ

เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับวัสดุพิมพ์ในการพิมพ์ โรงพิมพ์ ระบบดิจิตอล องค์ประกอบหลักของระบบการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตบนกระดาษ โรงพิมพ์ และวัสดุพิมพ์ คือ การใช้ความชื้นที่สูง ส่วนเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลคงเกี่ยวข้องกับการใช้ความร้อนนั้นเอง โดยระบบผงหมึกจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 140 หรืออาจจะมากกว่า 200 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการเลือกกระดาษที่ถูกต้องเหมาะสมกับความร้อนขนาดนี้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่องานพิมพ์ด้วย เช่น การจัดเก็บ ลักษณะของพื้นผิวหน้า และแนเกรนของกระดาษ สภาพภูมิอากาศที่ดี กระดาษจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอุณหภูมิห้อง ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบที่มีจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเกิดขอบหยัก ขอบแน่น หรือ double feed ซึ่งส่งผลทำให้กระดาษเกิดปฎิกิริยาตามไปด้วย กระดาษมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในห้อง  ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบที่มีจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเกิดเป็นลักษณะคลื่นหยัก ขอบกระดาษมีลักษณะอัดแน่น หรือปัญหาการป้อนกระดาษซ้อน อันเกิดจากกระดาษมีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตย์ ทั้งหมดนี้ โรงพิมพ์ สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเก็บรักษากระดาษอย่างถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น ตลอดทั้งปีความชื้นสัมพัทธ์ของห้องจัดเก็บกระดาษควรจะเป็น 50%+-5% และมีอุณหภูมิที่ระหว่าง 20 และ 22 องศาเซลเซียส ในที่ๆมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพียงเล็กน้อย แนะนำให้เก็บกระดาษในห่อบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ จนกระทั่งก่อนทีจะเรื่องทำการพิมพ์งาน และควรรีบเก็บกระดาษที่เหลือหรือยังไม่ได้ใช้ไว้ในห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน หากสถานที่ที่จัดเก็บและส่วนการพิมพ์มีสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมาก ควรเก็บกระดาษที่ใช้ไว้ในโรงพิมพ์